review SHEMBE, ANCESTORS AND CHRIST

Recentelijk begon ik met het lezen van ‘Shembe, ancestors and Christ’, een studie naar de opvattingen van Shembe, een religieuse leider uit Zuid Afrika die in 1935 overleed. Hij heeft zijn aanhangers met name onder de Zulu. Het aantal aanhangers varieert in de schattingen van 2 miljoen tot 4 miljoen.

De zoekvraag van de auteur (Edley J. Moodley) is: “In hoeverre is deze religieuze beweging gericht op Christus?” Voordat hij begon met de studie had hij de overtuiging dat de beweging gericht was op Jezus Christus. Echter, gaandeweg de studie komt hij tot de overtuiging dat dit niet het geval is. Jezus Christus speelt nauwelijks een rol in de beweging. Verder blijft de rol en de persoon van de heilige Geest onduidelijk. Voor veel mensen in de beweging in Shembe de heilige Geest, of heeft hij de heilige Geest. De belofte van Jezus dat Hij een andere parakleet zou sturen zien aanhangers van Shembe als in vervulling gegaan in het leven van Shembe. En dan het om elke Shembe die leiding geeft aan de beweging.

Aan het einde van zijn studie geeft de schrijver aan dat hij de beweging van Shembe, de amaNazareta, ziet als een post-christelijke beweging, gezien de opvattingen over Jezus Christus en de heilige Geest. Verder is hij van mening dat het van groot belang is voor de Afrikaanse kerken die zich op de rand van het christelijk geloof zich bevinden goede discipelschapcursussen gegeven worden. Verder verwacht hij dat de verspreiding van de Shembe-beweging buiten de Zulu-wereld een inspiratie op zal leveren om verder van het Zulu-geloof af te gaan en invloeden vanuit het christelijk geloof beter te integreren. Verder is de schrijver van mening dat de bijbel in de Zulu-taal voor deze beweging geen aanleiding is geweest om zich dichter naar het centrum van het christelijke geloof te bewegen. Dit in tegenstelling tot waarnemingen die de onderzoeker Turner heeft gedaan bij andere vergelijkbare bewegingen.

De verwachting van de schrijver is echter wel dat hij mogelijkheden ziet dat de beweging weer gericht zal worden op Jezus Christus. In het kort trekt hij een vergelijking met de vroege kerk waar de vragen over Jezus Christus (is Hij God en mens?) en de heilige Geest (is deze God?) ook vroegen om een antwoord en waarbij op concilies een antwoord is gegeven.

Shembe, Ancestors, and Christ: A Christological Inquiry with Missiological Implications (American Society of Missiology Monograph)

Published by

semper

I enjoy reading about Africa. New books. Old books. By African writers. By non-African writers. Novel. History. Travel. Biographies. Autobiographies. Politics. Colonialism. Poetry.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.