review DULLE GRIET

Vrouwen staan centraal in deze bundel korte verhalen van de Zuidafrikaanse schrijfster Riana Scheepers. Al sinds eeuwen woont haar voorgeslacht (van Gelderse afkomst) in het zuiden van Afrika. Zij is in 1957 in Vryheid, KwaZulu Natal, geboren. Vorig jaar ben ik nog ruim een week in Vryheid geweest. In haar jeugd had zij veel contact met Zulu-kinderen in haar omgeving. In haar verhalen gaat het over vrouwen die hun keuzes maken in het leven, keuze’s om te overleven in een harde maatschappij. Een prachtig verhaal over een kind (een jongetje?) dat leert vissen van een oude man die vroeger bij het water heeft gewoond.

Een prachtig en tegelijkertijd tragisch verhaal is ‘Het familiefeest’. Een universitair docente krijgt een uitnodiging voor een feest van één van haar oud-studenten, Patiwe, die haar Bachelor’s graad heeft behaald. Zij besluit de uitnodiging aan te nemen en onderneemt de lange reis per auto en per voet. Het feest is in een schoolgebouw. De dominee roept Halleluja en de mensen roepen Amen. Iedereen is blij dat één van hun dochters uit dit gebied, ver weg van alles, haar studie heeft gehaald. De moeder van Patiwe wil graag dat haar dochter thuis komt om daar les te geven aan de school. De universitair docente weet dat op haar bureau op de universiteit papieren liggen van de decaan waarin Patiwe wordt voorgedragen voor een studiebeurs om in London te studeren. De docente hoeft alleen een positief advies te geven. Het feest duurt lang en de maaltijd en dan de lange reis naar huis. Bijna een jaar later, in 1990, krijgt zij, via een omweg, een kaartje met de mededeling dat Patiwe is overleden: ‘zij stierf als een onschuldig slachtoffer’.

Riana Scheepers – Dulle Griet. Aardse en magische verhalen uit Zuid-Afrika – Amsterdam 1995 – 152 pagina’s

scheepers dulle griet

Published by

semper

I enjoy reading about Africa. New books. Old books. By African writers. By non-African writers. Novel. History. Travel. Biographies. Autobiographies. Politics. Colonialism. Poetry.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.