review DE BULLDOZER VAN EEN OPWEKKING

Een heerlijk boek. Recht voor z’n raap. Hoogtepunten en dieptepunten van de reis die Bram Krol in januari-maart 2002 maakte naar Zaïre. Of heette het toen nog Congo ? Of alweer Congo?

De bulldozer is niet een vriendelijke bijnaam van Bram. Het is de Zaïrese predikant Mutombo, die een belangrijke rol speelt in dit boek. Hij is een predikant die serieus werk maakt van de verkondiging van het evangelie en van de organisatie van zijn kerk.

Krol heeft zijn eigen dagboekaantekeningen verwerkt tot een boek waarin we hem van dag tot dag volgen op zijn weg door Kinshasa, de hoofdstad, en gebieden in het verre oosten van het land. Het lange wachten, de reizen van het ene loket naar het andere loket om benodigde stempels te krijgen, het geven van steekpenningen?, pogingen om een vliegtuig binnen te komen. Door de ene groep wordt hij enthousiast binnen gehaald. De andere groep houdt eerst de boot af. Wie is die blanke man? Wat komt hij ons brengen? De urenlange kerkdiensten, waarbij hij op het laatste moment te horen krijgt hoeveel tijd hij heeft om te preken. De predikanten die hun werk combineren met handel en bedrijfsleven. Zij proberen via Krol contacten te leggen met zakenlui in Nederland. En dwars door dit alles heen wordt het evangelie van Jezus verkondigd aan vele mensen, gewone kerkleden, predikanten, evangelisten. Zij worden aangespoord om aan de slag te gaan met het evangelie.

Bram Krol – De bulldozer van een opwekking. Met Gemeentegroei naar Kin en de Kasai – Driebergen 2002 – 174 pagina’s

Advertisements

Published by

semper

I enjoy reading about Africa. New books. Old books. By African writers. By non-African writers. Novel. History. Travel. Biographies. Autobiographies. Politics. Colonialism. Poetry.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.