review NAAR HET LAND VAN BRAZZA EN ALBERT SCHWEITZER


Johan Winkler, een journalist, maakte een reis naar Frans Equatoriaal Afrika in de dagen dat het nog volop een Franse kolonie was. Hij begint zijn reis in de hoofdstad Brazzaville, die na de tweede wereldoorlog een groeispurt doormaakte door de implementatie van een 10-jarenplan, dat Frankrijk ongeveer 54 miljard Frank kostte. Brazzaville werd genoemd naar … Continue reading review NAAR HET LAND VAN BRAZZA EN ALBERT SCHWEITZER