eerbied vir die lewe


Albert Schweitzer (1875 – 1965) was a famous theologian, organplayer and medical doctor. Many years of his life he spent as a medical doctor in a hospital in present day Gabon, in the village of Lambaréné. He wrote many books, some on his work in Lambaréné. On my blog you will find comments on some … Continue reading eerbied vir die lewe

incredible africa


This man Willard had written many books and he travelled extensively. This time Africa is his target. His travels take place in a fast changing time. Colonies become independent, there is a resurgence in Africanness. The winds of change are blowing strongly, and what will come next is blowing in the wind. Price starts his … Continue reading incredible africa

review NAAR HET LAND VAN BRAZZA EN ALBERT SCHWEITZER


Johan Winkler, een journalist, maakte een reis naar Frans Equatoriaal Afrika in de dagen dat het nog volop een Franse kolonie was. Hij begint zijn reis in de hoofdstad Brazzaville, die na de tweede wereldoorlog een groeispurt doormaakte door de implementatie van een 10-jarenplan, dat Frankrijk ongeveer 54 miljard Frank kostte. Brazzaville werd genoemd naar … Continue reading review NAAR HET LAND VAN BRAZZA EN ALBERT SCHWEITZER

review DR. SCHWEITZER O.M.


Dr. Albert Schweitzer was not only famous with grown-ups. Several books about him were written for young people, to serve as an example. Look at this great man! What can you do to be of service to other people. Last week I made a note on a Dutch book for young people. This time it … Continue reading review DR. SCHWEITZER O.M.

review DOKTER ALBERT SCHWEITZER


Weer een boek over Albert Schweitzer. Ditmaal is het een jeugdboek. In dit boek wordt met grote stappen door het leven van Albert gelopen. Een paar opmerkelijke zaken wil ik er uit lichten: * Albert ziet in zijn jonge dagen in Colmar een standbeeld van de bekende Bartholdi. Het is een beeld van een inwoner … Continue reading review DOKTER ALBERT SCHWEITZER

review MEIN ONKEL BERRY


When I reach the letter S at my bookshelves I find a number of books by and on Albert Schweitzer. In days gone by Schweitzer was a famous man. He was a famous theologian and philosopher, he was an expert on the composer Johann Sebastian Bach and he played Bach, and he was a medical … Continue reading review MEIN ONKEL BERRY