review TEN WEEKS IN NATAL


Reading travelstories is usually a pleasant passtime. In this book Colenso relates his visit to Natal, South Africa, in the year 1855. Shortly before that he was made the new bisschop of Natal.   In his diary he tells of the people he meets, his travels, churchservices. He visits Englishmen and Boer. He travels on … Continue reading review TEN WEEKS IN NATAL

review LOST LION OF EMPIRE


Wat moet je doen wanneer je vindt dat je een geschikte aanstaande schoonzoon bent? Tijdens een reis naar Nieuw Zeeland ontmoette de Engelsman Ewart Grogan een jongedame, genaamd Gertrude, en om te bewijzen aan de vader van Gertrude dat hij een geschikte man was voor Gertrude, beloofde hij pa dat hij van Kaapstad naar Cairo … Continue reading review LOST LION OF EMPIRE